จากในรูปเป็นตัวอย่างโครงงานที่ใช้แผ่น Peltier TEC ทำน้ำเย็นเพื่อใช้ในการเลี้ยงปลาหรือสัตว์น้ำที่ต้องอาศัยอยู่ในอุณภูมิน้ำที่เย็นกว่าอุณหภูมิปกติ โดยใช้ตัวควบคุมอุณหภูมิตัดต่อการจ่ายไฟให้แผ่น TEC เพื่อทำให้ค่าอุณภูมิของน้ำมีอุณภูมิคงที่อยู่ตลอดเวลา เราจะสังเกตุเห็นว่าการใช้แผ่น Peltier TEC นั้น ทำให้เราสามารถทำความเย็นให้กับน้ำได้โดยใช้อุปกรณ์เพียงไม่กีชิ้นเท่านั้น อีกทั้งการดูแลรักษาก็สามารถทำได้ง่ายกว่าการทำความเย็นด้วยวิธีอื่นๆ อัตราการกินไฟฟ้าก็น้อยกว่า และถ้าหากว่าเราสามารถระบายความร้อนได้ดีมากยิ่งขึ้นเท่าไร แผ่น Peltier TEC ก็จะสามารสร้างความเย็นออกมาได้ดียิ่งขึ้นเท่านั้น  

Aquarium Chiller นี้มีแหล่งกำเนิดความเย็นมาจาก Peltier TEC 15V 15A โดยนำน้ำในตู้ปลามาวนผ่านทางด้านเย็นของแผ่น Peltier ส่วนทางด้านฝั่งร้นระบายออกไปด้วยการใช้พัดลม โดยทำการควบคุมอุณภูมิที่ได้เมื่อน้ำมีความเย็นถึงค่าที่ตั้งไว้ สำหรับแหล่งจายไฟสามารถใช้พาวเวอร์ซัพพลายของคอมพิวเตอร์แทนได้ แต่หากต้องการควบคุมการจ่ายแรงดันให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นควรใช้วงจรจ่ายไฟแบบ PWM

แผ่น Peltier TEC ขนาด 15V 15A

แผ่น Peltier TEC ขนาด 15V 15A

Peltier TEC Module ที่ประกบแผ่นระบายความร้อนด้านบน และแผ่นความเย็นทางด้านทางที่สามารถให้น้ำไหลผ่านเข้าไปได้ 

ระบบทั้้งหมดหลังจากที่เพิ่มตัวควบคุมอุณหภูมิ และแหล่งจ่ายไฟเข้าไปแล้ว

ระบบรวมทั้งหมดที่ต่อเข้ากับระบบกรองน้ำและตู้เลี้ยงปลาแล้ว โดยตั้งอุณหภูมิไว้ที่ 25 องศาเซลเซียส

Source: DIY Aquarium Chiller