User Rating: 5 / 5

บทความนี้จะนำเสนอ ขั้นตอน และวิธีการทำ Smart IoT MQTT WiFi Power Meter อธิบายให้เข้าใจง่ายๆก็คือ การทำมิเตอร์วัดการใช้พลังงานไฟฟ้า ที่สามารถเชื่อมต่อกับ WiFi เพื่อส่งข้อมูลแบบ Real-time ไร้สายผ่าน Internet ไปยัง MQTT Server เพื่อนำค่าที่ได้ไปแสดง Dashboard หรือบันทึกค่าลง Database จึงทำให้เราสามารถ Monitor การใช้พลังงานไฟฟ้าในสถานที่ต่างๆ มาจากที่ไหนก็ได้ พร้อมทั้งสามารถกำหนดค่าให้แจ้งเตือนผ่าน Social network เมื่อถึงเงื่อนไขที่ต้องการ 

Component:

 • PZEM-004-V3 + CT sensor 🛒 ตัววัดค่าการใช้พลังงานไฟฟ้า ที่มี Port TTL ใช้สำหรับเชื่อมต่อเพื่อส่งคำสั่งอ่านค่า แรงดัน กระแส กำลังวัตต์ หน่วยไฟฟ้า ออกมา
 • ESP-01 🛒 ESP8266 WiFi microcontroller
 • Step-down module 🛒 ตัวลดแรงดันไฟฟ้า เพื่อจ่ายไฟ 3.3V ให้กับ ESP-01
 • Resistor 1k x2 เพื่อลดแรงดัน port TTL ของ PZEM-004 ไปเป็น 3.3V เท่ากับ ESP-01 เพื่อให้สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ 

Tooling:

 • CH340G Serial Converter USB 2.0 To TTL 🛒 ใช้สำหรับเชื่อมต่อ ESP-01 กับ Computer เพื่อ Programming โดยต่อวงจรเพิ่มเติมตามรูป 

ขั้นตอน:

PZEM-004 Modify: ทำการต่อตัวต้านทาน R1K ขนานเข้ากับ R15 และ R17 บนแผงวงจรของ PZEM-004 เพื่อลดแรงดัน TTL จาก 5.0V ให้เหลือ 3.3V

Connecting PZEM-004 with ESP-01: ทำการต่อวงจรเชื่อมต่อ PZEM-004 เข้ากับ ESP-01

Reference:

 

MQTT Dashboard by Node-red on Cloud GCP: ใช้ Node-red รับค่าข้อมูลที่ส่งจากตัวมิเตอร์ขึ้นมาทาง MQTT โดยทำการ Subscribe topic ให้ตรงกับที่เรากำหนดเอาไว้ จากนั้นก็ออกแบบ Ux/Ui ที่เราต้องการได้ทันที 

Smart IoT MQTT WiFi Power Meter

Smart IoT MQTT WiFi Power Meter

Smart IoT MQTT WiFi Power Meter

 • Arduino วันอังคาร, 21 กรกฎาคม 2563

  บทความนี้จะนำเสนอ ขั้นตอน และวิธีการทำ Smart IoT MQTT WiFi Power Meter อธิบายให้เข้าใจง่ายๆก็คือ การทำมิเตอร์วัดการใช้พลังงานไฟฟ้า ที่สามารถเชื่อมต่อกับ WiFi เพื่อส่งข้อมูลแบบ Real-time ไร้สายผ่าน Internet...

 • Electronics วันอังคาร, 10 กุมภาพันธ์ 2552

  วงจรไฟบอกสถานะระดับแรงดันแบตเตอรี่รถยนต์ ที่แสดงผลด้วย LED สามดวง แดง ส้ม และเขียว ซึ่งสามารถบอกถึงระบบการปะจุไฟในรถยนต์ของเราได้อย่างคราวๆ อย่างเช่น ถ้า Batttery มีไฟน้อย LED...

 • Joomla วันพุธ, 11 เมษายน 2555

  วันนี้เราจะมาทำความรู้จัก GSpeech System Plugin สำหรับ Joomla Website เป็นการเพิ่มระบบ Text to Speech ให้กับเว็บไซท์ของคุณ โดยได้รับการขับเคลื่อนผลักดันในการจัดเตรียมบริการ Text to Speech ที่รองรับถึง 58...