How to Reset ECU, Throttle and Activate Self-learning Mode จะต้องทำทุกครั้งที่เรามีการเปลี่ยน Sensor ที่มีผลต่อการทำงานของเครื่องยนต์ อาทิเช่น MAF, Lamda, Injector, etc. ขั้นต่อการ Reset ECU กับลิ้นเร่ง และเข้าสู่ Mode Self-learning คือ

 1. ถอดขั้วแบตเตอรี่ออกทั้งไว้ประมาณ 45 นาที
 2. ต่อขั้วแบตกลับเข้าไป และบิดกุญแจไปที่ตำแหน่ง MAR 90 วินาที
 3. บิดกุญแจแต่ยังไม่ต้องถอดออก แล้วรออีก 90 วินาที
 4. ติดเครื่องยนต์ โดยที่ไม่ต้องเหยียบคันเร่ง ใดๆ ปล่อยให้ติดเครื่องรอบเดินเบาทิ้งไว้ 15 นาที
 5. ดับเครื่องยนต์ และรออีก 10 นาที
 6. ติดเครื่องยนต์และออกไปทำการทดลองวิ่ง ในหลายๆรูปแบบ ตัวอย่างเช่น ในเมือง, motorway, การเหยียบเร่งเครื่องอย่างรวดเร็ว, ฯลฯ

Note:

 • ขั้นตอนที่ 2-3 เป็นการ Learning Throttle โดยมอเตอร์ลิ้นเร่งจะหมุนลิ้นปีกผีเสื้อกวาดไปมาเพื่อ Learing stage โดยค่า Parameter ที่ได้จะอยู่ในช่วง 3-11
 • ขั้นตอนที่ 4 เป็นการ Learning Throttle 2nd idle learn หลังจากที่เครื่องอยู่ในอุณหภูมิเครื่องยนต์ที่พร้อมทำงานแล้ว ปกติจะสังเกตุได้จากพัดลมระบายความร้อนเริ่มทำงาน ถ้าไม่ผ่านขั้นตอนนี้อาจเกิด Error code P1688 Motorised Throttle (2nd idle learn) ได้

Reference: 

 How to Reset ECU, Throttle and Activate Self-learning Mode

 • Social and Culture วันพฤหัสบดี, 25 ธันวาคม 2557

  Android TV ก็ช่วยจับชู้ได้ เรื่องนี้เล่นเอาคนทำคาดไม่ถึง ผมให้ Android TV แฟนไปเสียบใช้งานกับ TV เพื่อทำให้มันเป็น Smart TV ได้ พอดีเขาไม่ค่อยได้ใช้ แล้วผมเพิ่งซื้อทีวีมาใหม่ จึงเอากลับมาใช้งาน...

 • Computer วันอาทิตย์, 09 สิงหาคม 2552

  หลังจากประกอบ PC ใช้ได้ซักเดือน 2 เดือนรู้สึก case M-ATX มันจะเล็กไปหน่อยเลยเปลี่ยนเป็น ATX แบบธรรมดาดีกว่า แต่รู้สึกอุณหภูมิภายในเครื่องมันร้อนไปหน่อย ลง SpeedFan แล้วดู Harddisk มันร้อนตั้ง 50...

 • Joomla วันอังคาร, 26 พฤศจิกายน 2556

  ปัญหาหลังทำการปรับรุ่นเป็น Joomla 3.2 หลักๆที่พบคือ recaptcha หาย, สมัครสมาชิกได้ แต่ไม่สมารถ login เข้าใช้งานได้, ไม่สามารถเรียกคืนรหัสผ่านได้ สมารถทำการแก้ไขเพิ่มเติมได้ตาม Link