User Rating: 0 / 5

ลดอุณหภูมิพื้นที่ด้านนอก พร้อมฆ่าเชื้อโรค เชื้อไวรัส ในอากาศ ได้ในเวลาเดียวกัน ด้วยการ DIY เครื่องพ่นหมอกโอโซน ที่ทำงานแบบอัตโนมัติ สำหรับบ้านเรือน ร้านค้า และพื้นที่กลางแจ้งทั่วไป ทำได้ง่ายๆด้วยตัวคุณเอง

ให้พื้นที่กลางแจ้งของคุณ มีอุณหภูมิลดลง พร้อมอากาศที่บริสุทธิ์ยิ่งขึ้น ด้วยระบบพ่นหมอกโอโซน (Ozone-mist) ที่สามารถควบคุมการทำงานผ่าน Internet ได้ ให้ทำงานตามที่เราต้องการหรือทำงานแบบอัตโนมัติ ระบบที่ทำเองได้ง่ายๆด้วยตัวคุณเอง โดยใช้อุปกรณ์เพียงไม่กี่อย่าง

DIY เครื่องพ่นหมอกโอโซน
0.3mm water spray nozzle working

รายการอุปกรณ์:

การติดตั้ง:

  • ดูได้จากรูปภาพประกอบ
  • เลือกขนาดความแรงของปั๊มให้เหมาะสมกับจำนวนหัวพ่นหมอกที่ใช้
  • ต้องใช้กรองน้ำแบบละเอียด กรองสิ่งสกปรก เพื่อป้องกันการอุดตันของหัวพ่นหมอก ตลอดเวลา
  • ระมัดระวังไฟฟ้าแรงดันสูงบริเวณท่อกำเนิดโอโซน อย่าสัมผัสโดน อาจทำให้สะดุ้งได้

การใช้งาน:

  • เชื่อต่อ WiFi swtich เข้ากับระบบเครือข่าย ตั้งรอบการทำงานเปิดปิดที่ต้องการ
  • จุ่มตัวกรองลงในน้ำ
  • เปิดการทำงานของปั๊ม สังเกตุดูการปริมาณการพ่นของหมอกที่ปลายหัวพ่น สามารถเปลี่ยนขนาดหัวพ่นหมอกเพื่อให้ได้ละอองหมอกตามที่ต้องการ

การดูแลรักษา:

  • ทำการเปิดท่อไล่อากาศ (Air Bleeding) ในกรณีที่ปั๊มไม่สามารถทำแรงดันได้ เพือทำการไล่อากาศออกจากระบบ 
  • หากหัวฉีดตันให้ถอดออกมาล้างทำความสะอาด
  • ตัวกรองมีโอกาสอุดตัน ทำให้ไม่สามารถดูดน้ำเข้าระบบได้ ให้เปลี่ยนหรือทำความสะอาด ตามระยะเวลาที่เหมาะสม

อ้างอิง: Sterilization Characteristics of Ozone-mist Spray for Chemical Free Agriculture