User Rating: 0 / 5

7_HHOMountวันนี้เราจะมาทำรถยนต์พลังงานน้ำใช้กัน แต่ไอ้พลังงานน้ำที่ว่านี้ ไม่ได้เอาน้ำมาต้มนะครับ แต่เอามาทำให้เกิดแก๊สที่เรียกย่อๆ ว่า HHO หรือ Brown's Gas โดยใช้น้ำกลั่นผสมกับ Baking soda ในอัตราส่วนที่เหมาะสม แล้วปล่อยไฟกระแสตรง 12V จากแบตเตอรี่เข้าไป โดยจะกินกระแสประมาณ 1-2 amp ด้วยการควบคุมปริมาณอ๊อกซิเจน เราก็จะได้แก๊ส HHO ออกมาใช้งานกันฟรีโดยไม่ต้องเสียตังค์กัน โดย HHO จะแตกต่างจากการใช้ Hydrogen  เพรียวๆมาทำนะครับ แรงดันจึงต่างกัน การออกแบบตัว Fuel cell ก็มี safty valve เอาไว้ release gas ในกรณีที่มีแรงดันมากเกินไป ส่วนการนำไปติดตั้งใช้งานในรถยนต์ จะทำการใช้ร่วมกับระบบน้ำมัน โดยทำการปรับค่า signal ของตัว MAP sensor เพื่อลดการฉีดน้ำมันของ ECU โดยวัดความประหยัดจากค่า MPG

โดย ก่อนอื่นเราต้องมาเตรียมความพร้อม และทำความรู้จักอุปกรณ์บางตัวในรถยนต์ก่อน รวมถึงอุปกรณ์ที่ต้องทำเพิ่มก็คือ Electrolyzer ที่เป็นหัวใจสำคัญของระบบนั้นเอง

Electrolyzer: จะต้องถูกออกแบบมาอย่างเหมาะสม ทั้งขนาด ปริมาตร รวมถึงขดลดภายใน โดยจะใช้เป็นขวดโหลแก้ว ใสๆ ธรรมดา การควบคุมปริมาณแก๊สที่ได้จะมา จากการปรับปริมาณ Oxygen และปริมาณ Baking Soda ที่เติมเข้าไป (1/4 ช้อนชา) ถ้าใส่มากจะทำให้โหลร้อนเกินไปได้ เพราะต้องคำนึงความร้อนสะสมรวมภายใต้ห้องเครื่องขณะใช้งานจริงด้วย แต่สามารถแก่ไขได้โดยต่อแบบ Multi Cell น้ำภายในโหลสามารถใช้ได้นาน 6-8 เดือนหรือขึ้นอยู่กับระยะทางในการใช้งาน เนื่องจากฝาปิดโหลเป็นเพียงแค่ฝาพลาสติก ประกอบกับมี Safty valve ติดตั้งอยู่ จึงไม่มีการระเบิดรุนแรงเกิดขึ้นเหมือนอย่าง H เพรียวๆ ถ้าหมดไฟจากแบตเตอรี่  HHO ก็จะไม่มี  ส่วนการต่อใช้งานร่วมกับระบบน้ำมันเดิม จะต่อเข้าไปร่วมกับท่อร่วม ID ทั้งก่อนหน้า และหลังปีกผีเสื้อ โดยจะไม่ทำการตัดระบบน้ำมันเดิมทิ้ง แต่เราจะทำการลดปริมาณการฉีดจ่ายน้ำมันลงแทน โดย Parameter ตัวสำคัญที่เราจะดูคือ MPG mile per gallon จากการใช้งานของ Developer ได้ค่า Max MPG ถึง 305 คือประมาณว่าเติมน้ำมัน 1 แกลลอนวิ่งได้ 305 Miles หรือประมาณ 130 Km ต่อลิตร แต่ค่า Avg จะอยู่ที่ประมาณ 20-50 MPG

รถยนต์พลังงานน้ำ

MAP Sensor Enhancer: จะทำการปรับแรงดัน 5 Volt ซึ่งเป็น signal ที่จะส่งไปยัง ECU ของ ตัว MAP sensor โดยได้มาจากค่าสูญญากาศภายในท่อร่วมไอดี หากในท่อร่วมไอดีมีระดับสูญญากา ศต่ำ(ปีกผีเสื้อเปิด) ค่าที่ได้จาก MAP sensor จะสูงคือ 5 volt ซึ่งจะทำให้ ECU เข้าใจว่าจะต้องทำการฉีดน้ำมันเพิ่ม ในทางกลับกันหากสูญญากาศภายในท่อร่วมไอ ดีสูง(ปีกผีเสื้อปิด) MAP sensor จะส่งสัญญานแรงดันไฟฟ้าน้อยลง ECU จึงเข้าใจว่าต้องฉีดน้ำมันน้อยลง

รถยนต์พลังงานน้ำ

รถยนต์พลังงานน้ำ

  • Fuel Heater เพิ่มความร้อนของน้ำมันเชื้อเพลิงก่อนฉีดเข้าระบบเพิ่ม MPG ได้เหมือนกัน
  • PCV Enhancer จะช่วยดักจับความชื่นที่มีอยู่ในระบบ ด้วย silica gel

Pure Acetone&Xylol Xylene ช่วยเพิ่ม MPG ได้แล้ยังช่วยให้เครื่องสะอาดขึ้นอีกด้วย ใช่ผสมเข้ากับน้ำมันเชื้อเพลิงในอัตตราส่วนที่เหมาะสม ประมาณ 3 oz จะช่วยทำความสะอาดเครื่องได้ได้ แต่ช่วงแรกอาจต้องเปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่องเร็วขึ้นหน่อย