User Rating: 0 / 5

น้ำมันเกียร์ Alfa Romeo 156 ตาม spec ระบุให้ใช้มาตรฐาน GL-4 เบอร์ 75W85 เวลาเปลี่ยนก็จะยากตอนคลายน็อตถ่านน้ำมันเกียร์ออก เพราะมันจะติดขอบของฝาเกียร์ ทำให้มีระยะช่องว่างเพียงแค่นิดเดียวไม่พอที่จะไขได้ด้วยเครื่องมือทั่วๆไป น็อตถ่ายเป็นน็อตหกเหลี่ยมตัวเมียขนาด 10mm เราก็ให้ประแจหกเหลี่ยมตัว L เบอร์ 10 ที่มีขายกันทั่วไป

ตัดปลายออกให้มีความกว้างพอที่จะใส่เข้าไปคลายน็อตได้ จากนั้นจึงใช้ปลายที่ตัดออกแหย่เข้าไป แล้วเอาประแจปากตายเบอร์ 10 ไขออกมาให้หลวมจนสามารถใช้มือหมุนออกมาได้เอง ส่วนน็อตเต็มก็จะเป็นน็อตหกเหลี่ยมตัวเมียขนาด 12mm ตัวนี้ไม่มีปัญหาตอนไข เพราะมีพื้นที่เหลือมาก เพียงแต่ต่องหาประแจแอล หรือลูกบล๊อคหกเหลี่ยมตัวผู้ขนาด 12mm มาไข ซึ่งก็พอหาได้ จากนั้นก็ถ่ายออก แล้วเติมเข้าไปใหม่ โดยใช้ประมาณ 2 ลิตร