User Rating: 0 / 5

หลังจากเจออาการเครื่องร้อนเกิน แต่ไม่ถึงกับ Overheat ตัวเกจวัดอุณหภูมิน้ำเดิมติดรถมีความไวไม่พอในการตรวจจับความร้อนที่สูงเกินกว่าปกติ เพราะทำงานแบบไม่เป็นเชิงเส้น แต่มาสังเกตุได้จากเกจวัดอุณหภูมิน้ำดิจิตอลที่ต่อเพิ่มเติมเข้าไปแทน จึงสามารถสังเกตุเห็นปัญหาได้อย่างชัดเจน

นอกจากน้ำในหม้อพักหายประจำ อาการสตาร์ทยากตอนร้อน จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับรถที่ยังไม่มี OBDII ที่จะติดตั้งเกจวัดที่มีความไวในการวัดเพิ่มเติมเข้าไป เพื่อให้สามารถสังเกตุเห็นถึงความผิดปกติได้ชัดเจน

การติดตั้งนั้นสามารถทำได้ง่ายมาก โดยใช้ตัวแปลงแทรกเข้าไประหว่างท่อยางหม้อน้ำเพื่อที่จะติดตัวเซนเซอร์วัดอุณหภูมิเพิ่มเข้าไป ทำให้ง่ายต่อการติดตั้ง ไม่ต้องเจาะรูใดๆเพื่อทำการยึดตัวเซนเซอร์เข้าไป เพียงแค่เลือกขนาดท่อให้ตรงกับท่อหม้อน้ำเดิมของรถ จากนั้นจึงเดินสายสัญญาณไปยังตัวเกจที่ติดตั้งอยู่ในรถ มีเพียง 3 สายเท่านั้น คิอ

  1. ไฟเลี้ยง เป็นไฟ 12V ที่จะจ่ายเมื่อกุญแจอยู่ในตำแหน่ง IGN
  2. สายกราวด์
  3. สายสัญญาณจากตัวเซนเซอร์