User Rating: 0 / 5

ขั้นตอนการแปลงรถยนต์ที่ใช้น้ำมันให้สามารถใช้พลังงานไฟฟ้าแทนได้ โดยทำการใช้ Advanced DC Motor ต่อเข้าแทน Crank Shaft กับ flywheel โดยมีตัวแปลงเป็นบล๊อคประกบมียางกันอยู่เชื่อมต่อเข้ากับแกนกลางของเกียร์

ส่วนด้านล่างผู้ประดิษฐ์อีกคนใช้ รถ Honda โดยมีวงจรควบคุมการประจุแบตเตอรี่ และมีรายละเอียดในการทำ รวมทั้งวงจร ให้ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ Blog  http://hr-ev.blogspot.com/

ลักษณะการทำงานก็ประมารว่า Idle speed ไม่มี หม้อน้ำไม่ต้อง ท่อไอเสีย หัวเทียน จานจ่าย ก็ไม่ต้องใช้ โดยเพิ่มคันเร่งอิเล็กทรอนิกส์เข้าไปแทน กับระบบการชาร์จประจุไฟ จากนั้นคงต้องมีการgrbj, Sensor วัดความเร็วรอบของมอเตอร์ไฟฟ้า และการป้อนสัญญาณให้ ECU ใหม่ ส่วนด้านล่างเป็นอีกแนวทางหนึ่ง คือนำตัวมอเตอร์ไปใส่ไว้ที่ล้อรถเลยจากนั้นควบคุมพลังงานไฟฟ้าให้เกิดการผลักกันกับวงแม่เหล็กถาวร จึงทำให้เกิดการเลื่อนถไหลไปของล้อ เหมือนหลักการของมอเตอร์ไฟฟ้าทั่วไปนั้นเอง

 

Additional Information: