User Rating: 0 / 5

คราวนี้เราจะมาทำการ DIY ป้ายไฟ Neon LED สัญลักษณ์ OPEN สำหรับหรับร้านค้า โดยตัวไฟ Neon LED นั้นจะให้แสงสว่างที่สวยงามกว่า LED แบบหลอด เพราะให้ความสว่างต่อเนื่องตลอดกันทั้งแนวเส้น อีกทั้งยังสามารถกันน้ำได้ดีกว่าด้วย

โดยเราจะใช้เครื่องพิมพ์ 3 มิติ ทำการออกแบบตัวป้าย ให้ออกมาเป็นแผ่นป้ายรูปตัวหนังสือ พร้อมกรอบ พร้อมกับมีช่องว่าง ที่มีขนาดพอดีกับความหนาของเส้น Neon LED ทำให้เราสามารถยัดเส้น Neon LED ดัดโค้งเป็นรูปตัวหนังสือยึดติดกับแผ่นป้ายได้ทันที โดยเราเลือก Neon LED แบบไฟตรง 12V ซึ่งมีความปลอดภัยในการใช้งานมากกว่าแบบ 220V ตัวโดยเส้นไฟสามารถทำการตัดตามระยะต่างๆที่ต้องการ แล้วทำการบัดกรีเชื่อมต่อไฟเลี้ยงได้อย่างง่ายดาย

 

อันดับแรกให้เราทำการออกแบบแผ่นป้าย ตามรูปทรงที่เราต้องการด้วยโปรแกรม Sketchup แล้วทำการ Split ออกเป็นส่วนๆเพื่อให้ แต่ละส่วนมีขนาดไม่ใหญ่เกินกว่าที่เครื่องพิมพ์ 3 มิติของเราจะสามารถพิมพ์ได้ จากนั้นจึงใช้ Sketchup plugin STL Import & Export ทำการ แปลงไฟล์ออกไป เป็นไฟล์นามสกุล .stl เพื่อนำไปเปิดด้วย โปรแกรม Repetier ใช้โปรแกรม Repetier เปิดไฟล์ stl ขึ้นมา เพื่อทำการสะไล้ชิ้นส่วนงาน เพื่อที่จะกำหนดค่าพารามิเตอร์ต่างๆในการพิมพ์ ให้กับเครื่องพิมพ์สามมิติ โดยสุดท้ายแล้ว เราก็จะได้ไฟล์ .gcoe ออกไปใช้งานกับเครื่องพิมพ์สามมิติ

ทำการพิมพ์ชิ้นส่วนต่างๆของป้ายให้ครบ แล้วจึงนำไฟเส้นนีออนแอลอีดี ยึดติดเข้าไปกับแผ่นป้ายให้เรียบร้อย แล้วจึงทำการเดินไฟเลี้ยงเข้าไป ในทุกเส้นของไฟแอลอีดี แบบขนานกัน จากนั้นทดลองจ่ายไฟ 12V เราก็จะเห็นไฟส่องสว่าง เพียงเท่านี้เราก็จะได้ ป้ายไฟนีออนแอลอีดี สว่าง สวยงาม สดใส แบบที่ใจเราต้องการ เอาไว้ใช้งานได้เอง แบบไม่ซ้ำใคร แล้วนะครับ