User Rating: 0 / 5

DCC101_4fbการส่องสว่างของไฟหน้ารถยนต์จะต้องมีการปรับตั้งการฉายลําแสงอย่างถูกต้อง ถ้าหากมีการส่องสว่างของลําแสงที่ไม่ถูกต้องอาจเป็นผลทําให้เกิดอุบัติเหตุ ได้ ซึ่งควรตรวจเช็คเป็นประจําทุกๆ 12 เดือน หรือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนไฟหน้าของรถยนต์ใหม่ หรือเมื่อได้ทําการโหลดรถด้วยนะครับ

อุปกรณ์และเครื่องมือ:

 • จัดเตรียมหาสถานที่ๆมีกําแพง ฉาก หรือผนัง ในแนวตั้ง ที่รถสามารถจอดห่างจากกําแพงได้ 25-35 ฟุตและเป็นพื้นที่ได้ระดับไม่เอียงไปด้านใดด้านหนึ่ง
 • ชอล์คสําหรับขีดบนกําแพง หรือถ้าเป็นผนังแบบอื่นก็ใช้เทปพันสายไฟแทนได้
 • กระดาษแข็งหรือวัสดุทึบแสง เอาไว้สําหรับปิดหลอดไฟดวงอื่นไม่ให้ไปกวนลําแสงที่เราจะทําการปรับ
 • เครื่องมือสําหรับทําการปรับ เช่น ไขควง
 • ตลับเมตรสําหรับวัดระยะห่างของรถจากกําแพง

Image

จัดเตรียมรถที่จะทําการปรับ:

 • ตรวจเช็คระดับของน้ํามันเชื้อเพลิงให้อยู่ประมาณครึ่งถัง
 • ตรวจเช็คลมยางด้านซ้ายและขวาให้เท่ากัน
 • ตรวจเช็คน้ำหนักสิ่งของต่่างบนรถให้เหมือนกับสภาวะการใช้งานจริง ไม่ว่าจะเป็นคนขับ ผู้โดยสาร ของสิ่งไหนไม่จําเป็นก็เอาออกซะเปลืองน้ำมัน

จัดตั้งตําแหน่งรถเพื่อเริ่มต้นการปรับ:

 • ทําการเลื่อนรถเข้าไปใกล้ๆกับกําแพง
 • ด้านข้างของตัวรถต้องตั้งฉากกับแนวกําแพง

ทําการติดเครื่องหมายบนกําแพง (ใช้ชอล์คหรือเทปก็ได้ขึ้นอยู่กับสภาพกําแพง)

 • Line A ; เป็นเส้นบอกตําแหน่งกึ่งกลางทางแนวตั้งของตัวรถ โดยวัดจากด้าน ข้างหนึ่งไปยังอีกข้างหนึ่งของตัวรถ
 • Line B ; เป็นเส้นทางแนวนอนที่มีระดับความสูงเดียวกับไฟหน้าที่เราจะทํา การปรับ
 • Line C ; เป็นเส้นทางแนวตั้งที่ติดเพื่อบอกตําแหน่งของหลอดไฟแต่ละดวง ที่เรา จะทําการปรับ มีกี่หลอดก็เพิ่มไปให้ครบ
 • Line D ; เป็นเส้นทางแนวนอนที่ขนานกับเส้น B แต่ว่าให้ติดต่ำลงมาอีก 3 นิ้ว

Image

จัดตําแน่งรถสําหรับทําการปรับ:

 • ทําการเลื่อนรถถอยหลังออกมาห่างจากกําแพง 25 ฟุต และต้องให้ตัวรถตั้งฉากกับกําแพงอยู่เหมือนเดิม
 • เริ่มทําการปรับไฟต่ำก่อน

Image

 

การปรับไฟต่ำ:

 • ทําการปรับไฟต่ำดวงที่เหลือ โดยย้าย cover มาปิดไฟดวงที่ปรับเรียบร้อย
 • ตําแหน่ง screw ที่เอาไว้สําหรับปรับมุมทางแนวตั้งและแนวนอน โดยส่วนใหญ่ไฟต่ำก็จะมี 2 จุด และไฟสุงก็จะมี 2 จุด แต่ตําแหน่งและลักษณะของ screw จะแตกต่างกันออกไปตามรถแต่ละรุ่นแต่ละ model
 • ลักษณะลาย Pattern ของไฟต่ำทั้งสองข้างเมื่อฉายลงบนกําแพง จุด Cut off ของ Low beam Pattern คือ จุดที่ระดับของแสงเริ่มมีการยกระดับสูงขึ้น
 • ทําการปรับให้จุด cut off ของ low beam pattern ที่ฉายอยู่บนกําแพง ค่อยๆเลื่อนไปทับอยู่่บนจุด C1/D และ C4/D ของเทปที่ติดไว้บนกําแพง
 • ทําการปรับที่ละข้าง และปิดไฟดวงอื่นๆที่เรายังไม่ได้ทําการปรับด้วยกระดาษแข็ง หรือวัสดุทึบแสงที่เราเตรียมไว้
 • ทําการปรับโดยใช้ไขควงหมุนที่ screw สําหรับปรับมุมแนวนอนของไฟหน้าให้แนว Top cut off ค่อยๆเลื่อนเข้าไป ขนานกับเส้นเทป Line D จากนั้นจึงทําการปรับมุมทางแนวตั้ง ให้ cut off ของ Low beam pattern ฉายลงมาอยู่บนตําแหน่ง ที่ Line D มาตัดกับ Line C สําหรับไฟต่ำคือจุด C1/D และ C2/D

Image Image ImageImageImage

การปรับไฟสูง:

 • เปิดไฟสูง
 • ทําการปรับที่ละข้าง และปิดไฟดวงอื่นๆที่เรายังไม่ได้ทําการปรับด้วยกระดาษแข็ง หรือวัสดุทึบแสงที่เราเตรียมไว้
 • ทําการปรับ screw สําหรับปรับมุมแนวตั้ง,แนวนอน ของไฟสูง โดยทําการปรับให้จุดศูนย์กลางของการส่องสว่าง มาฉายอยู่บนจุดที่ เทป Line B มาตัดกับ Line C ซึ่งก็คือจุด C2/B และ C3/B

Image

จากการปรับตามวิธีการขั้นตนจะทําให้รถของคุณมีการส่่องสว่างของไฟหน้าอยู่ใน ตําแหน่งขั้นตนที่ดี จากนั้นจึงทําการทดลองขับจริงเพื่อสังเกตว่าระดับไฟสูงหรือไฟต่ำที่เราได้ ทําการปรับไปนั้นสูงหรือต่ำเกินไปหรือเปล่า โดยอาจสังเกตได้จากแนว horizontal cut off ควรจะอยู่ไม่เกินระดับของกระโปรงหลังของรถเก๋งคันข้างหน้าคุณ

Ref: How to aim your head lights

Pin It

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

More DIY Articles

 • Honda Accord 1990 วันจันทร์, 12 ตุลาคม 2552

  คราวนี้เราจะมาเพิ่มสวิตช์เซ้นทรัลล๊อคที่ฝั่งประตูคนขับ โดยปกติตาเพชรบ้านเรายุคนั้นจะไม่ได้ติดเพิ่มมาให้ ไม่รู้ทำไมไอ้สวิตช์สามขาตอนนั้นมันแพงมากหรือเปล่าไม่รู้นะ...

 • Automotive วันศุกร์, 25 เมษายน 2557

  ปัจจุบันการตรวจสอบรถยนต์ของคุณแบบละเอียดสามารถทำได้เองง่ายๆด้วยตัวคุณเอง ผ่านโทรศัพท์มือถืออัจฉริยะที่ถืออยู่ในมือ เพียงคุณมีตัวแปลง ELM327 Bluetooth...

 • Honda Accord 1990 วันอาทิตย์, 12 กันยายน 2553

  Engine: Original Standard F20A Engine (DIY List) HHO System Implementation (Removed)  Valve Cover Repainting  Air Revolver Installation Apollo Universal Closed Intake Systems Adjustable Universal Alu Intake Pipe EPMAN Spark plug wires seperators Electric Exhaust Cutouts Transmission Oil Cooler Magnetic Engine Oil Drain Plug Electrical System: Grounding Wire Upgrading  ECU&TCU Capacitor Replacement DC Noise Filtered  Electronic Thermostat Upgrading Turn Signal...

 • Arduino วันอังคาร, 21 กรกฎาคม 2563

  บทความนี้จะนำเสนอ ขั้นตอน และวิธีการทำ Smart IoT MQTT WiFi Power Meter อธิบายให้เข้าใจง่ายๆก็คือ การทำมิเตอร์วัดการใช้พลังงานไฟฟ้า ที่สามารถเชื่อมต่อกับ WiFi เพื่อส่งข้อมูลแบบ Real-time ไร้สายผ่าน Internet...