water

  • How to install digital engine water temperature gauge

    หลังจากเจออาการเครื่องร้อนเกิน แต่ไม่ถึงกับ Overheat ตัวเกจวัดอุณหภูมิน้ำเดิมติดรถมีความไวไม่พอในการตรวจจับความร้อนที่สูงเกินกว่าปกติ เพราะทำงานแบบไม่เป็นเชิงเส้น แต่มาสังเกตุได้จากเกจวัดอุณหภูมิน้ำดิจิตอลที่ต่อเพิ่มเติมเข้าไปแทน จึงสามารถสังเกตุเห็นปัญหาได้อย่างชัดเจน