vent

  • Alfa 156 Air Vent Removal

    คราวนี้มาถึงการซ่อมช่องแอร์ ของ Alfa Romeo 156 กันบ้าง ดูเหมือนจะออกแบบมาให้ลมไม่ค่อยปะทะตัวผู้โดยสาร แต่อาศัยการเปรียบอุณหภูมิจากเซนเซอร์ทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้ได้อุณหภูิมตามที่กำนหดเอาไว้ เลยทำให้รู้สึกเย็นไม่ทันใจ ช่องแอร์ตอนได้มาเลยเสียหายบ้างเล็กน้อย แต่การออกแบบมาเป็นฝาปิดบานเกร็ดด้านนอกที่มีก้านเชื่อมโยงกับลิ้นปิดเปิดด้านใน ซึ่งสามารถถอดออกจากกันได้ทุกชิ้นส่วน