tiktok

  • How to Embed Tiktok Video in Joomla Article

    คราวนี้เราจะมาดูวิธีการ Embed หรือเรียกง่ายๆภาษาชาวบ้านๆก็คือการแปะ VDO Tiktok เข้าไปใน content ของบทความที่อยู่บน Joomla CMS ซึ่งโดยปกติ Plugin Editor ที่ใช้งานกันอยู่ก็จะเป็น TinyMCE

  • วิธีเพิ่ม Tiktok Font Awesome Icon ใน Prestashop Blocksocial Module

    ขั้นตอนการเพิ่ม Tiktok Font Awesome Icon ใน Prestashop Blocksocial Module จากของเดิมที่มีอยู่ 8 Social Links สามารถทำได้โดยการ Edit file blocksocial.php, blocksocial.tpl,  header.tpl, และ global.css ที่อยู่ใน Path folder ต่างๆกันได้ดังนี้