smell

  • Strong smell of fuel inside the cabin of Alfa Romeo 156

    อันนี้มาถึงอีกหนึ่งอาการฮิตทั่วโลกครับ กลิ่นน้ำมันในห้องโดยสาร สาเหตุจากปั๊มน้ำมันรั่วครับ โดยจะรั่วที่บริเวณฝาด้านบนที่เป็นวาล์วควบคุมอยู่ โดยจะซึ่มออกมาจนล้นช่อง 4 ช่องในวงกลมบนฝาด้านบนเลย ปั๊มน้ำมันก็ออกแบบมาค่อนข้างถอดง่ายครับ อยู่ใต้เบาะผู้โดยสาร ทำการถอดเบาะออก แล้วก็เอาไม้ตอกขอบฝาปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงออก ก็ได้แล้ว แต่ถ้ารู้ว่ารั่วตรงบริเวณนั้นแล้ว เราก็แค่ปลดสายท่อน้ำมันออก ระวังตอนปลดจะยังมีแรงดันอยู่นะครับ