open

  • DIY LED Neon Flex Vertical Open Sign

    คราวนี้เราจะมาทำการ DIY ป้ายไฟ Neon LED สัญลักษณ์ OPEN สำหรับหรับร้านค้า โดยตัวไฟ Neon LED นั้นจะให้แสงสว่างที่สวยงามกว่า LED แบบหลอด เพราะให้ความสว่างต่อเนื่องตลอดกันทั้งแนวเส้น อีกทั้งยังสามารถกันน้ำได้ดีกว่าด้วย