noise

  • Active Noise Cancellation Wall

    การกำจัดหรือกันเสียงรบกวนในรูปแบบเดิมๆนั้น เราก็จะใช้แผ่นฉนวนทำการหุ้มหรือกั้นเสริมกับผนังเข้าไปเพิ่มเติม แต่การกั้น ลด หรือกำจัด เสียงรบกวนแบบ Active Noise Cancellation นั้นจะมีประสิทธภาพมากการใช้แผ่นฉนวน เพราะมันจะทำการสลายคลื่นความถี่ของเสียงให้รบกวน เพราะเสียงนั้นเกิดมาจากการสั่นสะเทือน ถ้าไม่สันก็ไม่ได้ยินเสียง

  • แก้ไขเสียงช่วงล่างดัง เนื่องจากปีกนกล่างหลวม

    แก้ไขเสียงช่วงล่างดัง ด้านหน้าซ้าย อาการเหมือนเสียงอะไรไม่แน่น เป็นมาตั้งแต่ซื้อต่อมาจากเต้นท์ แต่สังเกตุตอนตกลงหรือขึ้นเนินลูกระนาดไม่เป็น ได้ทำการเปลี่ยนลูกหมากกันโคลง ไปแล้วก็ไม่หาย ตรวจสอบดูคันชักก็ยังปกติ พอลองเอามือตบๆเสยปีกนกล่างขึ้นมา ปรากฎว่ามีเสียงดังตามจังหวะที่ตบ ลองทำการไขน็อตให้แน่นขึ้น ทดสอบวิ่งดู เสียงเงียบหายเป็นปกติ