fan

  • How to set automatic speed fan for your PC

    วันนี้เราจะมาทำการกำหนดค่าการใช้งานของโปรแกรม Speedfan เพื่อทำการควบคุมความเร็วรอบของพัดลม PC เรา ให้ทำงานสอดคล้องกัน ซึ่งจะช่วยให้การระบายความร้อนมีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น และยังเป็นการลดเสียงรบกวนจากการทำงานของพัดลม ซึ่งยังถือเป็นการลดใช้พลังงานไฟฟ้าไปในตัวได้อีกด้วย