EV0

  • Selespeed EV0 Fail Symptom

    Solenoid EV0 เป็น 1 ใน 5 Solenoids ของระบบ Selespeed ที่ทำงานปิดและเปิดควบคุมอัตราการไหลของน้ำมัน เพื่อควบคุมระยะก้านคลัชต์ให้ดันคลัชต์แทนเท้าของเรา มันจึงทำงานตลอดเวลาที่เราสตาร์ทเครื่องยนต์ ถ้า EV0 เสียก็คือมันจะไม่สามารถควบคุมอัตราการไหลของน้ำมันให้นิ่งได้ ก้านคลัชต์จะแกว่งไปมา การแกว่งนี้จะทำให้ระบบไม่สามารถควบคุมแรงดันน้ำมัน Selespeed ให้อยู่ระหว่าง 44-54 Bars ได้เนื่องจากน้ำมันจะไหลออกจากระบบไปอยู่ที่กระปุก คล้ายๆอาการตุ้มเสีย แต่จะเป็นตอนติดเครื่องยนต์แล้วเท่านั้น