chiller

  • DIY Aquarium Chiller

    จากในรูปเป็นตัวอย่างโครงงานที่ใช้แผ่น Peltier TEC ทำน้ำเย็นเพื่อใช้ในการเลี้ยงปลาหรือสัตว์น้ำที่ต้องอาศัยอยู่ในอุณภูมิน้ำที่เย็นกว่าอุณหภูมิปกติ โดยใช้ตัวควบคุมอุณหภูมิตัดต่อการจ่ายไฟให้แผ่น TEC เพื่อทำให้ค่าอุณภูมิของน้ำมีอุณภูมิคงที่อยู่ตลอดเวลา เราจะสังเกตุเห็นว่าการใช้แผ่น Peltier TEC นั้น ทำให้เราสามารถทำความเย็นให้กับน้ำได้โดยใช้อุปกรณ์เพียงไม่กีชิ้นเท่านั้น อีกทั้งการดูแลรักษาก็สามารถทำได้ง่ายกว่าการทำความเย็นด้วยวิธีอื่นๆ อัตราการกินไฟฟ้าก็น้อยกว่า และถ้าหากว่าเราสามารถระบายความร้อนได้ดีมากยิ่งขึ้นเท่าไร แผ่น Peltier TEC ก็จะสามารสร้างความเย็นออกมาได้ดียิ่งขึ้นเท่านั้น