checking

  • Checking your car with ELM327 Bluetooth OBD2 Scanner via your smartphone

    ปัจจุบันการตรวจสอบรถยนต์ของคุณแบบละเอียดสามารถทำได้เองง่ายๆด้วยตัวคุณเอง ผ่านโทรศัพท์มือถืออัจฉริยะที่ถืออยู่ในมือ เพียงคุณมีตัวแปลง ELM327 Bluetooth OBD2 มันจะทำหน้าที่แปลงการรับส่งข้อมูลของ ECU ในรถยนต์ของคุณให้สามารถส่งข้อมูลไร้สายผ่านบลูทูธได้