แก้ปัญหา

  • แก้ปัญหาหลัง Upgrade เป็น Joomla 3.2

    ปัญหาหลังทำการปรับรุ่นเป็น Joomla 3.2 หลักๆที่พบคือ recaptcha หาย, สมัครสมาชิกได้ แต่ไม่สมารถ login เข้าใช้งานได้, ไม่สามารถเรียกคืนรหัสผ่านได้ สมารถทำการแก้ไขเพิ่มเติมได้ตาม Link