มาตรา 420

  • 4 ขั้นตอนแก้ปัญหาเพื่อนบ้านเสียงดัง

    หนึ่งในปัจจัยที่ส่งผลต่อการอยู่อาศัยอย่างมีความสุข คือ เพื่อนบ้าน และหนึ่งในปัญหาเพื่อนบ้านยอดฮิต คือ เสียงรบกวน ซึ่งพบบ่อยกับทาวน์เฮ้าส์ บ้านแฝด และคอนโด ที่มีแค่กำแพงกั้นระหว่างตัวบ้าน ทำให้เกิดปัญหามลพิษทางของเพื่อนบ้านได้ง่าย หากปัญหาเสียงรบกวนนี้เกิดขึ้นสม่ำเสมอ ย่อมส่งผลเสียต่อสุขภาพกาย สุขภาพจิต การอยู่อาศัย รวมถึงกิจธุระได้