หลังจากทำการติดเซนเซอร์ถอยหลังแบบแถบแม่เหล็กไฟฟ้าไปแล้ว คราวนี้จะมาทำการติดเซนเซอร์ช่วยจอดแบบอัลตร้าโซนิคบ้าง โดยจะนำมาใช้ตั้งทางด้านหน้าแทน เพราะถ้าติดแบบแถบบแม่เหล็กไฟฟ้าจะถูกป้ายทะเบียนด้านหน้าบังพอดี อันดับแรกต้องมาดูถึงความแตกต่างในการทำงาน และตำแหน่งในการติดตั้งของเซนเซอร์กันก่อน ระบบอัลตร้าโซนิคที่ใช้ติดตั้งเป็นแบบ 4 จุด ซึ่งจะเป็นเซนเซอร์ตัวรับ(Rx) และตัวส่ง(Tx) จำนวน 2 ชุดดังนั้นการติดตั้งต้องทำการการติดให้เซนเซอร์ตัวรับและตัวส่งของแต่ละชุดอยู่ในระดับระนาบเดียวกัน เพื่อความแม่นยำและความถูกต้องในการตรวจจับวัตถุหรือสิ่งกีดขวาง

ระยะห่างระหว่างเซนเซอร์ตัวรับตัวส่งของแต่ละชุด ควรมีระยะห่างที่ไม่กว้างมากจนเกินไป และไม่น้อยจนเกินไป ตามคู่มือการติดตั้งกำหนดเอาไว้ว่า ระยะต้องไม่น้อยกว่า 0.3-0.4 เมตร เพื่อครอบคลุมพื้นที่ในการตรวจจับ  ส่วนความสูงจากพื้นถึงแนวเซนเซอร์ควรมีความสูงอยู่ที่ 0.6-0.8 เมตรเป็นอย่างน้อย โดยตัวเซนเซอร์จะมีตำแหน่งติดตั้งบ่งบอกอยู่ ให้หมุนหันตำแหน่ง Top ที่เขียนบอกบนตัวเซนเซอร์มาทางด้านบนให้หมดทุกตัว คู่ของตัวรับตัวส่งเซนเซอร์แต่ละชุดควรติดอยู่ในระดับและระนาบเดียวกัน ไม่เบนหรือเอียงไปตามส่วนโค้งของกันชนมากชนเกินไป เพราะจะทำให้ตัวรับได้รับสัญญาณเสียงที่จะสะท้อนกลับมาจากตัวส่งช้าเกินไป ทำให้ระบบบอกระยะห่างผิดพลาดไปได้

ในกรณีนี้เป็นการติดตั้งเพื่อใช้งานทางด้านหน้ารถยนต์ ซึ่งจะแตกต่างจากการใช้งานทางด้านหลังรถ ที่กล่องควบคุมใช้ไฟเลี้ยงจากหลอดไฟถอยหลัง ระบบจึงเปิดปิดแบบอัตโนมัติทันทีที่เราเข้าเกียร์ถอยหลัง ดังนั้นจึงต้องมีการติดตั้งสวิตช์เปิดปิดการทำงานเพิ่มเติมเอาไว้ที่บริเวณแผงควบคุมด้านหน้า ส่วนกล่องควบคุมการทำงานนั้น หากติดตั้งอยู่ในห้องเครื่องจะต้องติดสติ๊กเกอร์ฟอยด์โลหะทับอีกชั้นหนึ่ง เพื่อป้องกันสัญญาณรบกวนต่างๆภายในห้องเครื่องเข้าไปกวนการทำงานของกล่องควบคุม