วิธีการย่อรูปสินค้าใน Product Description ของ Prestashop ให้เล็กลงตามขนาดของหน้าจอแสดงผล ทำได้โดยแก้ไขไฟล์ global.css ของ Themes default-bootstrap  /css/global.css โดยทำการเพิ่ม code หลัง .img-responsive class และแก้ไขไฟล์ ProductController.php ที่อยู่ใน /controllers/front/ โดยทำการเปลี่ยน class ของ Tag image ที่ align left  จาก imageFloatLeft ไปเป็น  img-responsive

  เท่านี้ทุกครั้งที่เราใช้ Image Tag ใน Description เมื่อดูผ่าน Browser ในขนาดหน้าจอที่ต่างกันรูปก็จะย่อและขยายอัตโนมัติ 

  • วิธีการตรวจสอบ IAT Sensor   - บิดสวิตช์กุณแจไปยังตำแหน่ง On (ยังไม่ต้องติดเครื่องยนต์)  - ถอดขั้ว IAT Sensor ออก ตัว Sensor จะด้านข้างของท่อร่วมไอดีตามรูปด้านล่าง  จะอยู่ด้านล่าง Air Boost Valve อีกที  -...

  • แก้น้ำรั่วเข้าห้องโดยสารฝั่งคนขับ (RHD) ตอนฝนตกหนัก ที่ด้านหน้ารถใต้แผงพลาสติกกระจกด้านหน้าจะมีรูระบายน้ำอยู่ทั้ง 2 ด้าน แต่จะออกแบบมาไม่เหมือนกัน...