วิธีการย่อรูปสินค้าใน Product Description ของ Prestashop ให้เล็กลงตามขนาดของหน้าจอแสดงผล ทำได้โดยแก้ไขไฟล์ global.css ของ Themes default-bootstrap  /css/global.css โดยทำการเพิ่ม code...

แก้ปัญหารูปบทความแบบเด่น (Featured article) แบบ Blog ไม่ย่อ ของ Template Prostar เมื่อมีหลาย Column CSS จะกำหนดให้การดึงรูปไปทางซ้ายหรือขวา แล้วต้องให้รูปภาพ Intro ของบทความ เล็กลงเองอัตโนมัติ แบบ...

หน้าเพจนี้เป็นตัวอย่างการแปะโค๊ด หรือการใส่ภาพ video แบบ Streaming จากกล้อง IP camera จากหมู่บ้านพฤษา 3 ซอย 49 โดยผ่านพอร์ต Real Time Streaming Protocol (RTSP) จึงได้ภาพแบบนาทีต่อนาที var...

อันนี้เขียนกันลืม เพราะว่าเวลา Joomla update แล้วไฟล์ template จะถูกแทนที่ด้วยไฟล์ version ใหม่กว่า เป็นการเน้น Top header ของ Protostar template ให้ดูมีน้ำหนักมากขึ้นกว่าเดิม โดยการใช้ Gradient ใน...

ปัญหาหลังทำการปรับรุ่นเป็น Joomla 3.2 หลักๆที่พบคือ recaptcha หาย, สมัครสมาชิกได้ แต่ไม่สมารถ login เข้าใช้งานได้, ไม่สามารถเรียกคืนรหัสผ่านได้ สมารถทำการแก้ไขเพิ่มเติมได้ตาม Link var...

สำหรับร้านค้าออนไลน์ที่ใช้งานด้วยระบบตระกร้าสินค้า Prestashop ในกรณีที่ผู้ขายรองรับการชำระค่าสินค้ามากกว่า 1 สกุลเงิน จะต้องมีการอัพเดตค่าเงินของสุกลเงินรองเทียบจากสกุลเงินหลักที่ได้กำหนดราคาเอาไว้...

หมวดหมู่รอง