User Rating: 0 / 5

14246687Agere System Thai เป็นโรงงานอิเล็กทรอนิกส์ของต่างประเทศ แรกเริ่มเดิมที เป็นบริษัท Honeywell ต่อมาจึงเปลี่ยนมาเป็นบริษัท AT&T ผู้ซึ่งบุกเบิกเทคโนโลยีการสื่อสารและโทรคมนาคม และเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ของอเมริกา ซึ่งเลือกใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตในการ packaging IC ซึ่งถือว่าเป็นบริษัทที่มีความมั่นคงเป็นอย่างมาก โดยบริษัทมีผลประกอบการดีมาก มากจนเกินไป มูลค่าหุ้นสูงขึ้นไปมากกว่า 100 US Dollar จนทำให้ต้องมีการลดมูลค่าหุ้นลง โดยได้ทำการตั้งบริษัทลูกขึ้น คือบริษัท Lucent Technology

ตามกฎหมายของสหรัฐในปี 1996 แต่นั้นก็ยังไม่สามารถหยุดยั้งการเจริญเติบโตของบริษัทได้ ผลที่ได้คือ ทำให้พนักงานทุกคนซึ่งได้รับหุ้นของบริษัทอยู่แล้วตอนเป็น AT&T ไม่ว่าจะเป็นพนักงานรายวัน รายเดือน หรือระดับผู้บริหาร มีจำนวนหุ้นที่มากขึ้นตามไปด้วย จังหวะนั้นเองช่วงก่อนเศรษฐกิจโลกจะก้าวเข้าสู่ช่วงวิกฤตในปี 2000 พนักงานโดยส่วนใหญ่จะขายหุ้นของบริษัทเพื่อนำเงินออกมาใช้กัน โดยเฉพาะพนักงานในสายการผลิตแบบรายวัน มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่ไม่ได้ขาย ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นในระดับผู้บริหารที่มีรายได้สูงอยู่แล้ว

ปรากฏการณ์ครั้งนั้นถือได้ว่าสร้างความฮือหาได้เป็นอย่างยิ่ง ถึงขนาดมีการนำเสนอข่าวผ่านสื่อโทรทัศน์ เรียกได้ว่าการขายหุ้นของพนักงานคแต่ละคนในครั้งนั้น สามารถที่จะซื้อรถยนต์ป้ายแดงกับบ้านหลังใหม่ ได้ทันทีด้วยเงินสด จากคำบอกเล่าของพนักงานเอง ถึงขนาดว่ามีตััวแทนจำหน่ายรถยนต์มาตั้งเต็นท์ เพื่อรอขายรถยนต์ให้กับพนักงานถึงหน้าโรงงาน ส่วนทางธนาคารเอง ก็มีเงินไปพอจ่ายให้กับพนักงานของทางบริษัทที่ได้ไปทำการถอนเงินจากธนาคาร นั้นเป็นยุครุ่งเรื่องเฟืองฟูที่ผ่านไปแล้วของบริษัท ปัจจุับันกลุ่มก้อนของพนักงานเหล่านั้นยังทำงานอยู่ที่นั้น บางคนหน้าที่การทำงานเติบโตขึ้นได้เป็น Supervisor, Manager, Director จนลากยาวมาถึงปัจจุบันนี้

แต่หลังจากประสบปัญหาทางเศรฐกิจหลังปี 2000 ทำให้ Lucent ตัดสินใจแยก (spinoff) บริษัทออกมาเป็น 2 บริษัท คือ Avaya กับ Agere โดยบริษัท Avaya จะทำหน้าทีขายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ Network ส่วน Agere system ยังคงมีหน้าที่ออกแบบและผลิต IC ต่อไป ส่วนของโรงงานในไทยจึงยังตั้งอยู่ที่เดิมไม่ได้ปิดหรือย้ายไปไหน โดย Agere System Thai ยังคงต้องใช้หนี้คืนให้กับ Lucent ตามมูลค่าทรัพย์สินที่มีอยู่ หลังปี 2002

ซึ่งช่วงที่มีการแยกออกมานี่เองได้มีการปลด ลดพนักงาน รวมถึงพนักงานที่ลาออกไปเป็นจำนวนมาก จึงเหลือแต่พนักงานระดับผู้บริหารที่ยังอยู่เหมือนเดิม กับหัวหน้าพนักงานรายวันเท่านั้น จากปากคำบอกเล่าของพนักงานที่เคยทำงานที่นั้นพบว่ามีระบบการทำงานถูกทิ้งล้างเอาไว้มากมาย ไม่ได้มีคนมาสานต่อ อาิทิเช่น ระบบ portal intranet ของทางโรงงานบางแผนกไม่ได้มีการ update ใช้งานอยู่หลายแผนกมาก รวมถึงการกลั่นแกล้ง กดดันพนักงาน โดยเฉพาะพนักงานรายวัน รวมถึงพนักงานรายเดือน ในส่วนของ Engineer โรงงานยังทำงานต่อไปด้วยเครื่องจักรเดิมๆ กับระบบเดิมๆเป็นส่วนใหญ่ ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีวงจรรวมที่เปลี่ยแปลงก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว

ตามคำบอกเล่าของพนักงานคนหนึ่ง ที่เคยเขาร่วมงานกับบริษัท Agere Thailand ในปี 2004 ซึ่งยังถือว่าเป็นช่วงวิกฤตทางการเงินของบริษัทอยู่ โดยตอบรับการทำงานจาก คุณนงนุช ผู้เป็นผู้จัดการฝ่ายบุคคลในเวลานั้น ซึ่งตัวคุณนงนุชเอง เพิ่งจะย้ายมาจากบริษัท AMD ได้เพียงไม่นานเช่นกัน พนักงานคนนี้เราให้เราฟังด้วยความคับแค้นใจ หลังจากที่ทำงานให้บริษัทอย่างทุ่มเท จนเกือบจะครบ 3 ปี โดยถูกพนักงานบริษัทในระดับหัวหน้าและเพื่อนร่วมงานกลั่นแกล้ง จนต้องจำใจลาออกจากบริษัทเอง ว่า บริษัทเข้างานเป็น กะ แต่ในส่วนของพนักงาน office รวมถึงพนักงานรายเดือนส่วนใหญ่ จะเริ่มงานเวลา 7:00 จนถึง 17:00 เขาเริ่มทำงาที่แผนก Wirebond Process ซึ่งเป็นแผนกที่ยากและมี Cycle time ต่อยาวนานที่สุดประมาณ 8 ชั่มโมง ที่แผนกนี้จะมีลักษณะการทำงานที่ต้องใช้ละอียดอ่อน เนื่องจากชิ้นงานมีขนาดเล็กมาก อีกทั้งยังมีของเสียต่อวันเกิดขึ้นมากที่สุดอีกด้วย โดยของเสียที่เกิดนั้นเป็นเส้นลวดทองคำที่มีความบริสุทธิ์สูง โดยเขาสงสัยว่าทำไมทางโรงงานถึงนิ่งเฉยอยู่ เมื่อเห็นของเสียเิกิดขึ้นต่อวันอย่างมากมาย ขนาดยังไม่รวมของเสียหลังจากแผนก  Mold อีกแผนกหนึ่งด้วยซ้ำไป เขายังพบอีกว่า หลังจากตรวจสอบดูข้อมูล Yield ย้อนหลังแล้ว พบว่าหัวหน้าพนักงานบางคน รวมทั้งผู้จัดการแผนก Engineer มีการกระทำที่มีผลต่อการวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพของขบวนการผลิต เขาเรียกมันว่า "การเกลี่ย Yield" โดยหากมี Lot ของงานไหนที่มีเบอร์ Product เดียวกันแล้ว เกิดมี Yield/Lot ไม่ดี ทางพนักงานที่แผนกนั้นจะทำการ Split Lot ที่มี Yield สูง ไป Merge กับ Lot ที่มีปัญหา Yield ต่ำกว่าซึ่งอาจจะเกิดมาจากปัญหาในการผลิต ซึ่งการกระทำแบบนี้จะทำให้ ผู้บริหารระดับศุงไม่สามารถสังเกตุเห็น Lot งานที่มีปัญหา Yield Drop ได้เลย ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพของงานในอนาคตอย่างแน่นอน

ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ทำงานให้บริษัทเขาได้ทำงานอย่างหามรุ่งหามค่ำ เป็นเวลาแรมปี แต่ได้เป็นเพียงวันหยุดแทนในวันถัดมาเทำนั้นเอง ซึ่งไม่ถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน แต่เนื่องจากยังที่มุมมองและทัศนคติที่ดีต่อบริษัทและการทำงานอยู่ จึงเต็มใจที่จะอยู่ทำต่อไป ผู้บริหารในตอนนั้นมี สมศักดิ์ ตันติวาณิชกิจ เป็น Director Engineer ซึ่งคุมทั้ง Front-end of Line และ Back-end of Line เนื่องจาก Director Back-end คนเก่าลาออกไป ซึ่งเป็นช่วงเดียวกับที่ Director Quality ก็ยกขโยงล่าออกกันไปกันจนหมดบริษัท คุณสมศักดิ์เริ่มทำงานที่ Agere จากตำแหน่ง Engineer ที่แผนก Molding ด้วยวุฒิเครื่องกลเกียตินิยมจาก KMIT'NB คณะคุรุศาสตร์อุตสาหกรรม หลังจากทำงานแผนก Modling มานานคร่ำหวอดอยู่กับ Package ยุคก่อนซึ่งขนาดตัวชิ้นงานใหญ่โตมหาศาล มีลวดทองคำเชื่อมต่อเพียงไม่กี่เส้น จึงได้ขึ้นเป็น Director Engineer โดยมี CD ขบวนการผลิต IC ที่ซื้อมาจากต่างประเทศหลายปีที่แล้วเอาไว้เปิดให้พนักงานเข้าใหม่ดู

ล่าสุดโรงงานกำลังจะถูกขายทิ้งไปเป็น บริษัท S ว่าถ้าไปอยู่ under ของ  Director Assy Engineer คนปัจจุบัน ภาย ในระหว่าง 3 ปีทีผ่านมาได้ทำการไล่พนักงานออก และกดดันให้ล่าออก โดยใช้อำนาจหน้าที่อันไม่ชอบธรรม โดยจะรับผิดชอบในส่วนของ Front of line ทั้งหมด ถ้ายังเป็นผู้บริหารคนนี้อยู่ ก็อย่าได้หลงเข้าไป เมื่อ 2 ปีที่แล้วได้ข้ามไปคุมในส่วนของ Production Engineer ก็ไปไล่ Manager ที่อยู่มานานเหมือนกับตนออกไป พนักงานเข้ามาใหม่ มีฝีมือหลายคน มาเห็นสภาพองค์กรที่ล่าหลังพยายามเสนอความคิดให้เกิดการปรับปรุง ก็ไม่ยอมรับ ซื้อ CD ต่างประเทศสมัยเมื่อหลาย 10 ปีที่แล้วมาก็ยังนำมาฉายซ้ำแล้วซ้ำเล่าให้ Engineer เข้ามาใหม่ดู ไม่ได้ดูว่า Product Process ของตัวเองเปลี่ยนไปขนาดไหนแล้ว ยังมีเหตุการณ์ภายใต้การบริหารด้วยมุมมอง และวิสัยทัศน์ห่วยๆ อีกหลายอย่าง ยังมั่วแต่บ้า Triball concept อยู่เหมือนเดิม

  • วันอาทิตย์, 05 เมษายน 2563

    อาการเสียของ Peugeot 207 เครื่องยนต์รหัส EP6 ที่วิ่งๆมาจอดแล้วสตาร์ทไม่ติดในบ้างครั้ง ต้องรอซักพักถึงจะสตาร์ทได้ จนไม่สามารถสตาร์ทได้ในที่สุด การเปลี่ยนและวิเคราะห์ ตรวจสอบ...

  • วันอาทิตย์, 22 มิถุนายน 2551

    วันนี้มาดูวิธีเปลี่ยนยางแทนเครื่องด้านหน้าของตาเพชรกัน อันนี้ค่อนข้างง่าย ใช้บล๊อคเบอร์ 17 กับประแจปากตายก็ ok แล้ว แต่ตอนถอดเข้า...

  • วันพฤหัสบดี, 22 มีนาคม 2555

    How to add the button to scroll to top of page. For added convenience to our visitors. The button will be demonstrated when we scroll down the page is about the middle of the page. After read it then we click the button. The page will automatically scroll to the top. No need to waste time. This plug-in is in Site navigation cetagory of the Joomla Extension. Name is J2Top, user must register before download. The parameter settings to display what we intended.