User Rating: 0 / 5

หลังจากทดลองใช้ Application RF Sinal Tracker กันไปแล้วคราวนี้เรามาลองทดสอบวัดความแรงของสัญาณมือถือภายในอาคารที่เราอยู่อาศัยกันดูนะครับ วิธีการก็ง่ายๆ ไม่มีอะไรมาก ภายในตัวอาคารให้เรามองหาสายอาศที่ติดตั้งอยู่บนฝ้าหรือเพดาน มีลักษณะคล้ายโดมครึ่งวงกลมเล็กๆประมาณฝ่ามือ เรียกกันโดยสากลว่า Bulb Omni Antenna จากนั้นให้เราเปิด Apps แล้วเดินไปใต้ Atenna หยิบมือถือเราที่เปิด APPS อยู่ ยื่นออกไป เราจะเเห็นว่าความแรงของสัญญาณมือถือของเรานั้นมีความแรงมากขึ้น (ต้องแน่ใจว่าเป็นสายอาศของค่ายมือถือที่เราใช้อยู่) โดยหน่วยในการวัดจะแสดงเป็น -dBm ถ้ามีความแรงของสัญญาณมาก ค่าที่ได้ก็จะติดลบน้อยลงนั้นเอง ระบบเครือข่ายภายในที่ดี การครอบคุลมของสัญญาณจะต้องเกิดมาจากการติดตั้งสายอากาศที่ทั่วถึง มากกว่าการปล่อยความแรงของสัญญาณออกมาแรงมากจนเกินไป ความแรงของสัญญาณที่ออกมาจากสายอากาศมากที่สุดเท่าที่เคยวัดได้อยู่ที่ -20dBm โดยปกติเป็นสายอากาศที่ติดตั้งอยู่ใกล้สถานีส่งภายในอาคารมากที่สุด

จะสั่งเกตุว่าหน่วยความแรงของสัญญาณเป็นหน่วยเดียวกันกับที่ใช้วัดความดังของเสียง เพียงแต่เป็นค่าที่ติดลบ โดยต่างจากความดังเสียงซึ่งเป็นค่าบวก ซึ่งมนุษย์เรารับรู้ได้เนื่องมาจากการสั่นสะเทือนของส่วนประอบภายในหูของเรา

  • Science and Technology Thursday, 08 March 2012

    การชุบสังกะสีด้วยไฟฟ้า เพื่อฟื้นฟูสภาพพื้นผิวของชิ้นงานทั่วๆไป อาทิเช่นชิ้นส่วนรถยนต์เก่า ให้กลับมามีความสวยงามเหมือนเดิมนั้น...

  • News Monday, 16 November 2020

    จริงอยู่ว่าการอาศัยอยู่ร่วมกับคนหมู่มากมักจะมีปัญหาเป็นเรื่องธรรมดา โดยเฉพาะในคอนโดที่มีพื้นที่ห้องติดกัน ในช่วงแรกหากเพื่อนบ้านส่งเสียงดัง...

  • Electronics Monday, 09 April 2012

    วันนี้มา review โทรศัพม์มือถือสำหรับผู้สูงอายุ (Old man Phone) กัน ว่าจะมีลักษณะหน้าตารูปร่าง ฟังก์ชั่นการใช้งานเป็นอย่างไร ราคาเท่าไร ซื้อได้ที่ไหนบ้าง...