tax

  • เปิดไทม์ไลน์ “ภาษีรถนำเข้า” เกิดในไทยเมื่อไร? ด้วยเหตุผลอะไร? ก่อนมาเป็นภาษี 200-300% ในปัจจุบัน

    หลายคนน่าจะรู้กันดีว่าในประเทศไทย มีการสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยเปิดให้แบรนด์ต่างชาติเข้ามาลงทุน เพื่อผลิตรถขายในประเทศและส่งออก เมื่อสนับสนุนการผลิตในประเทศ ทำให้มีการตั้งกำแพงภาษีขึ้นมาเพื่อกีดกันรถยนต์นำเข้า ไม่ให้สามารถเข้ามาทำตลาดแข่งกับรถที่ผลิตในประเทศได้ง่ายๆ มิฉะนั้นจะกระทบกับเศรษฐกิจภายในประเทศได้ จึงเป็นเหตุว่าทำไมรถยนต์ที่ถูกนำเข้ามาขาย ถึงมีราคาสูงกว่าที่ขายในต่างประเทศ 2-3 เท่า