oil

  • Selespeed Oil Hose Replacement

    Selespeed Oil Hose Replacement.

  • How to change gear oil Alfa Romeo 156

    น้ำมันเกียร์ Alfa Romeo 156 ตาม spec ระบุให้ใช้มาตรฐาน GL-4 เบอร์ 75W85 เวลาเปลี่ยนก็จะยากตอนคลายน็อตถ่านน้ำมันเกียร์ออก เพราะมันจะติดขอบของฝาเกียร์ ทำให้มีระยะช่องว่างเพียงแค่นิดเดียวไม่พอที่จะไขได้ด้วยเครื่องมือทั่วๆไป น็อตถ่ายเป็นน็อตหกเหลี่ยมตัวเมียขนาด 10mm เราก็ให้ประแจหกเหลี่ยมตัว L เบอร์ 10 ที่มีขายกันทั่วไป