engine

  • Engine

  • Hard start when hot Honda Accord 1990 EFI

    อาการสตาร์ทติดยากตอนเครื่องร้อนของ Honda Accord 1990 เป็นอาการข้างเคียงจากประเก็นฝาสูบรั่ว จะมาพร้อมกับน้ำหล่อเย็นหายเป็นประจำ แต่วิ่งได้ไม่ถึงกับ Overheat เพราะเข็มความร้อนไม่ขึ้น เพียงแต่ต้องเติมน้ำหล่อเย็นบ่อย เมื่อปล่อยทิ้งไว้นานๆจนรั่วมากขึ้น จะมีแรงดันจากห้องจุดระเบิด ดันน้ำหล่อเย็นออกมาไว้ที่หม้อพักน้ำ น้ำหล่อเย็นไม่ไหลวนตามปกติ

  • How to install digital engine water temperature gauge

    หลังจากเจออาการเครื่องร้อนเกิน แต่ไม่ถึงกับ Overheat ตัวเกจวัดอุณหภูมิน้ำเดิมติดรถมีความไวไม่พอในการตรวจจับความร้อนที่สูงเกินกว่าปกติ เพราะทำงานแบบไม่เป็นเชิงเส้น แต่มาสังเกตุได้จากเกจวัดอุณหภูมิน้ำดิจิตอลที่ต่อเพิ่มเติมเข้าไปแทน จึงสามารถสังเกตุเห็นปัญหาได้อย่างชัดเจน