User Rating: 0 / 5

User Rating: 0 / 5

การชุบสังกะสีด้วยไฟฟ้า เพื่อฟื้นฟูสภาพพื้นผิวของชิ้นงานทั่วๆไป อาทิเช่นชิ้นส่วนรถยนต์เก่า ให้กลับมามีความสวยงามเหมือนเดิมนั้น...

  • Wednesday, 14 April 2010

    สำหรับใครที่อยู่แถวชานเมือง หรือตามสถานที่ชนบท ที่โทรศัพท์พื้นฐานเข้าไม่ถึง แต่มีสัญญาณมือถือ เราก็ยังสามารถที่จะเชื่อมต่อ Internet ได้ โดยใช้ USB Modem คราวที่แล้วลอง 3G ของ i-mobile...

  • Monday, 22 November 2010

    หลังจากที่เราทำการเปลี่ยนมาใช้ไฟเลี้ยวแบบ LED แล้วจะทำให้ Load ของ Flashing Relay เปลี่ยนแปลงไป โดยทั่วไปจะทำให้สัญญาณไฟเลี้ยงกระพริบเร็วขึ้น...

  • Friday, 05 April 2019

    รู้ทันต้อหินเฉียบพลัน