Solenoid EV0 เป็น 1 ใน 5 Solenoids ของระบบ Selespeed ที่ทำงานปิดและเปิดควบคุมอัตราการไหลของน้ำมัน เพื่อควบคุมระยะก้านคลัชต์ให้ดันคลัชต์แทนเท้าของเรา มันจึงทำงานตลอดเวลาที่เราสตาร์ทเครื่องยนต์ ถ้า EV0 เสียก็คือมันจะไม่สามารถควบคุมอัตราการไหลของน้ำมันให้นิ่งได้ ก้านคลัชต์จะแกว่งไปมา การแกว่งนี้จะทำให้ระบบไม่สามารถควบคุมแรงดันน้ำมัน Selespeed ให้อยู่ระหว่าง 44-54 Bars ได้เนื่องจากน้ำมันจะไหลออกจากระบบไปอยู่ที่กระปุก คล้ายๆอาการตุ้มเสีย แต่จะเป็นตอนติดเครื่องยนต์แล้วเท่านั้น

แต่ถ้าเป็นตอนไม่ได้ติดเครื่องแสดงว่าตุ้มเสีย อาการนี้ตอนแรกถ้าไม่ทันสังเกตุปั๊ม Selespeed จะทำการตัดต่อบ่อยขึ้น โดยปกติตอนที่สตาร์ทเครื่องแล้วจะตัดต่อทุกๆ 15 วินาที แต่ถ้า EV0 เสียจะตัดต่อทุกๆ 5 วินาที รถจะยังใช้งานได้จนในที่สุดปั๊มจะร้อนจนไหม้และหยุดทำงานไป

Proportional flow-rate solenoid valve EV0 จะควบคุมการไหลของน้ำมันโดยการสั่งงานจาก TCU ด้วยการปล่อยกระแสระหว่าง 0-2A ถ้าลองเปลี่ยน O-ring แล้ว ก้าน Clutch ยังแกว่งอยู่ แสดงว่ามันไม่สามารถควบคุมอัตราการไหลของน้ำมันได้ ให้ลองถอดสาย EV0 ออกแล้วสตาร์ทเครื่อง ถ้าแรงดันไม่หายแสดงว่าเป็นที่ EV0 แน่นอน ค่าความต้านทาน EV0 ที่ 20°C. จะอยู่ที่ 2.5 Ohm +/- 6%

การตรวจสอบการทำงานของ Pump Selespeed สามารถตรวจสอบได้ด้วย Software Multiecuscan ซึ่งสามารถ Download มาใช้งานได้ฟรี เชื่อมต่อเข้ากับตัวรถผ่าน Port OBDII ด้วยสายต่อ Vag Com 409.1 KKL OBD2 USB Cable สำหรับ Version Free จะสามารถดูได้สูงสุด 4 พารามิเตอร์ และสั่งตรวจสอบ Solenoid หรือ Actuators ทั้งหมดได้ แต่ไม่สามารถปรับค่า Parameter ได้

Selespeed EV0 Fail Symptom

อันนี้กราฟตอน EV0 เสีย ไม่สามารถควบคุมอัตราการไหลของน้ำมันได้ ทำให้แรงดันตก Pump จึงต้องตัดต่อบ่อย ทุกๆ 5 วินาที

 

Selespeed EV0 Fail Symptom

หลังจากเปลี่ยน EV0 ก็จะเห็นว่าระยะเวลาที่ Pump จะกลับไป On อีกครั้งนั้นนานขึ้น

 

Selespeed EV0 Fail Symptom

มาดูระยะก้านคลัชต์ที่แกว่งก็น้อยลง ไม่ไปแตะถึง 13.524mm ซึ่งเป็นระยะที่จะแตะแผ่นคลัชต์เหมือนตอนแรก จนทำให้รถจะออกตัว กระตุกและดับไป

 

Selespeed EV0 Fail Symptom

กล่องควบคุมปล่อยกระแสให้ EV0 ได้นิ่งขึ้น เกือบๆจะเท่าค่า 1045.2mA ที่ Solenoid จะปิดและไม่เกิดการไหล 

ชุด Solenoid ของ Selespeed Alfa Romeo 156 นี่ใช้ชุดเดียวกันกับของ Chery QQ หมดทุกตัวรวมไปถึง Pump Hydraulic ด้วย

ส่วนวิธีการเปลี่ยน ก็ให้ทำการขึ้นแม่แรง ถอดล้อหน้าซ้าย ถอดแผ่นพลาสติกซุ้มล้อ ถ้ามีโปรแกรมตัว MES ที่ลงทะเบียนแล้ว ก็ให้ทำการลดแรงดันตุ้มเพื่อถ่ายน้ำมันภายในออกมาไว้ที่กระปุก จากนั้นจึงใช้ไซริงดูดน้ำมันเก็บ จากนั้นจึงไขน็อตไล่ลมแล้วต่อสายยาง เพื่อเก็บน้ำมันส่วนที่เหลือ ซึ่งจะได้น้ำมันออกมาเกือบทั้งหมดประมาณ 0.5 ลิตร จากนั้นใช้ประแจดาว T20 ไขตัว Solenoid EV0 ออกมาทำการเปลี่ยนได้เลย

Thank you for your support