อาการก้านเปลี่ยนเกียร์ Shifter shaft ติดค้างทำให้ชุด Selespeed ไม่สามารถทำการเปลี่ยนเกียร์และกลับมาอยู่ในตำแหน่งเกียร์ N ได้ ทำให้สตา์ทเครื่องได้แต่เข้าเกียร์ไม่ได้ สามารถตรวจสอบได้ด้วยการดูน็อต 6mm ที่ล็อคก้าน Selector Shaft ของชุด Selespeed ที่ซ่อนอยู่หลังน็อต 8mm

ในตำแหน่งเกียร์ N ส่องดู น็อต 6mm จะต้องมองเห็นหัวน็อตอยู่ตรงกลางพอดี ถ้าไม่ตรงแสดงว่า Shifter shaft ของ Gearbox ติดขัดอยู่ ทำให้ Selector Shaft ทำงานไม่สัมพันธ์กัน ให้เปิดฝาครอบเกียร์ชั้นนอกออก

  • ถ้าก้านเกียร์เกินออกมาให้ดันเข้าไปให้เสมอกับขอบ แล้วก้าน Selespeed จะดันขึ้นมาเท่าเดิม เห็นหัวน็อต 6mm ตรงรูพอดี
  • แต่ถ้ายุบเข้าไปต้องไข Pin bolt แล้วใช้ปลายไขควงเขี่ย Shifter shaft ให้กลับออกมาอยู่ในตำแหน่งเริ่มต้นเกียร์ N เหมือนเดิม แล้วก้าน Selespeed จะลดลงมาเท่าเดิม 

ให้สังเกตุว่ามีเศษ Silicone เกินเข้าไปขัดบริเวณรูของ Shifter shaft ด้วยหรือไม่ ถ้าจะให้ดีต้องถอด Solenoid EV3 EV4 ที่ทำหน้าที่ Gear selection actuator ออกมาดูด้วย เนื่องจากจังหวะที่ Shifter shaft ติดขัดนั้นอาจทำให้ O-ring หลุดออกจากตำแหน่งปกติ เนื่องแรงดันน้ำมัน