EACVEACV ย่อมาจาก Electronic Air Control Valve ทําหน้าที่ควบคุมปริมาณการไหลของอากาศ ซึ่งมีผลต่อการควบคุมรอบเดินเบาของเครื่องยนต์ โดยการทํางานของ EACV นั้นจะถูกควบคุมมาจาก ECU ขึ้นอยู่กับสภาวะต่างๆของเครื่องยนต์ เช่น เปิดแอร์ หมุนพวงมาลัยเพาเวอร์ และอุณหภูมิความร้อนของเครื่องยนต์
อาการเสีย: รอบเดินเบาของเครื่องยนต์ไม่แน่นอน ปริมาณอากาศที่ไหลผ่านวาล์วน้อยลง สังเกตุได้จาก เวลาที่ระบบแอร์ทํางาน รอบเดินเบาจะต่ำมากๆ ทําให้เครื่องยนต์สั่นมาก พอระบบแอร์ตัดรอบก็จะวิ่งขึ้นไปสูงอีก คือช่วงสวิงระหว่างวาล์วทํางานกับไม่ทํางานจะต่างกันมาก อาจเนื่องมาจากเกิดความสกปรกขึ้นภายในวาล์์ว ทําให้การควบคุมผิดไปจากเดิม

วิธีการตรวจสอบ:

 • Resisitance: ทําการถอดขั้วของ EACV ออก (ยังไม่ต้องสตาร์ทเครื่องยนต์ และตําแหน่งกุณแจอยู่ในตําแหน่ง OFF) ให้ทําการวัดค่าความต้านทานของตัววาล์ว เนื่องจากการควบคุมปริมาณอากาศของวาล์วเกิดมาจากความถี่ของเปิดปิดวาล์ว (pulse) โดยให้ใช้มิเตอร์ตั้งค่าย่านการวัดความต้านทาน และวทําการวัดที่ขั้วของตัว EACV จะต้องมีค่าความต้านทานอยู่ระหว่าง 8-10 โอห์ม
 • Continuity: ใช้มิเตอร์ย่านวัดเดิม(ค่าความต้านทาน) หรือถ้ามีย่านวัดควาต่่อเนื่องให้ใช้ย่านวัดนี้ โดยวัดเทียบระหว่างขั่วของ EACV กับ ตัวถังรถหรือกราด์ว จะต้องต้องไม่ถึงกัน คือมีค่าความต้านทานสูงมากๆ หรือต้องไม่มีเสียเตือนจากมิเตอร์ บิดกุญแจไปที่ตําแหน่ง on (ยังไม่ต้องทําการสตาร์ทเครื่องยนต์) ให้ทําการตรวจสอบที่ขั้วต่อ โดยเดิมๆ สายไฟบวกจะเป็นสีเหลืองกับดํา และสายกราด์วเป็นสีน้ำเงินดํา โดยใช้มิเตอร์วัดค่าแรงดันที่ขั้วจะต้องได้เท่ากับค่าแรงดันของแบตเตอรี่ ถ้าไม่เป็นตามนี้ให้ทําการตรวจสอบการเดินสายไฟที่ PGM-FI Main Relay ที่ขา 6 ของตัวRelay ซึ่งเป็นสายไฟบวก ส่วนสายไฟลบจะต่อออกมาจากขา A9 ของ ECU
 • ควรทําการตรวจสอบ O-ring ที่ตัว EACV ด้วยโดยทําการไขน็อตที่ยึดตัว วาล์วออกจะสังเกตุเห็น o-ring ลักษณะเป็นวงกลมติดกันสองวง ให้ตรวจสอบสภาพของ O-ring ถ้าไม่แน่ใจให้เปลี่ยนอันใหม่เลย

Image Image

การปรับตั้ง:

 • สตาร์ทเครื่องยนต์ รอจนเครื่องยนต์อยู่ในสภาวะอุณหภูมิทํางานปกติ(สังเกตุจากพัดลมระบายความร้อนด้านหน้าหมุน)
 • เข้าเกียร์ N หรือ P โดยยังไม่ต้องเปิดแอร์ หรือระบบอื่นๆ
 • จากนั้นให้ถอดขั้วต่อของ EACV ออก ในขณะที่เครื่องยนต์ยังติดอยู่ จะสังเกตุเห็นไฟเตือน Ignition สีส้ม ที่เรือนไมล์ติดสว่างอยู่่่เพื่อแสดงความผิดพลาดของการทํางานเนื่องจากเรา ทําการถอด EACV ออกให้ทําการปรับที่สกูรปรับรอบเดินเบาให้้ได้รอบตามที่สเปคกําหนดไว้
Model Except KW,  
 • KSManual 600 +- 50 min -1 (rpm) 
 • Automatic 600 +- 50 min -1 (rpm) (in N or P)
Model KW, KS
 • Manual 550 +- 50 min -1 (rpm)
 • Automatic 550 +- 50 min -1 (rpm) (in N or P)
 • ดับเครื่องยนต์
 • ต่อขั้วต่อของ EACV กลับเข้าที่เดิม จากนั้นให้ถอดแบ็คอัพฟิิส์วตัว 7.5 แอมป์ ที่กล่องฟิส์์วได้ฝากระโปรงด้านหน้าออก ประมาณ 10 วินาที เพื่อเป็นการ reset ECU
  จากนั้นทําการสตาร์์ทเครื่องยนต์อีกครั้ง ขณะที่ระบบต่างๆยังไม่ได้ทํางาน คือ แอร์ พัดลม ไล่ฝ้า ให้ทําการตรวจดูรอบเดินเบาว่าตรงตามกับค่าที่กําหนดหรือไม่
ในขณะที่ไม่มีโหลดใดๆรอบเดินเบาจะมีค่า Manual 700 +- 50 min -1 (rpm) Automatic 700 +- 50 min -1 (rpm) (in N or P)
ในขณะที่มีการเปิดไฟสูงหรือระบบไล่ฝ้ารอบเดินเบาจะมีค่า
 • Manual 750 +- 50 min -1 (rpm)
 • Automatic 750 +- 50 min -1 (rpm) (in N or P)
 Reference: