วิธีการย่อรูปสินค้าใน Product Description ของ Prestashop ให้เล็กลงตามขนาดของหน้าจอแสดงผล ทำได้โดยแก้ไขไฟล์ global.css ของ Themes default-bootstrap  /css/global.css โดยทำการเพิ่ม code หลัง .img-responsive class และแก้ไขไฟล์ ProductController.php ที่อยู่ใน /controllers/front/ โดยทำการเปลี่ยน class ของ Tag image ที่ align left  จาก imageFloatLeft ไปเป็น  img-responsive

  เท่านี้ทุกครั้งที่เราใช้ Image Tag ใน Description เมื่อดูผ่าน Browser ในขนาดหน้าจอที่ต่างกันรูปก็จะย่อและขยายอัตโนมัติ